Om City Life

Många pratar om Life Science och att Sverige både kan och åter ska bli världsledande inom området. Och alla verkar överens - nyckelordet för framgång är samverkan.

Därför skapar vi nu en mötesplats här på City Life för alla som på olika sätt arbetar med Life Science-frågor. En mötesplats för nätverkande, spontana möten och samverkan mellan akademi, företag, organisationer och andra intressenter som arbetar med Life Science. Men självklart är alla välkomna till oss från alla olika branscher.

Det särskiljande för City Life som konferensanläggning är att verksamheten är småskalig, personlig och familjär. Vi satsar på kvalité, inte på lyx.

Adressen är Sveavägen 63, mitt i centrala Stockholm.