Riktlinjer med anledning av coronaviruset

Med anledning av den ökade risken för smittspridning av coronavirus har vi följande riktlinjer som vi tillämpar för medarbetare och för alla våra gäster på City Life.

Vi utgår från de rekommendationer som ges från myndigheter, vilka dagligen ses över och uppdateras vid behov. Dessa riktlinjer gäller från och med 2020-03-12.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig sjuk.

Om du känner dig sjuk eller förkyld rekommenderar vi dig att avboka ditt besök. Vi hjälper dig gärna med att boka om till ett senare tillfälle.

Om du känner dig frisk är du förstås varmt välkommen att besöka oss som vanligt. Kom dock ihåg att god handhygien är ännu viktigare än tidigare. Följ gärna våra rekommendationer som finns på alla våra toaletter.

Har du de senaste 14 dagarna vistats i nedan nämnda områden eller varit i kontakt med någon som har covid-19 ska du vara extra uppmärksam på hosta, andningssvårigheter eller feber.

  • Kina
  • Italien
  • Iran
  • Sydkorea
  • Österrikiska delstaten Tyrolen inklusive Innsbruck

Har du vistats i något av ovanstående områden eller varit i kontakt med någon som har covid-19 ber vi dig ta kontakt med mötesarrangören eller oss innan ditt besök hos oss.

Individens ansvar enligt Smittskyddslagen

Enligt Smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Kontakta oss om du har frågor

Ring oss gärna på 08-558 094 00 eller skriv till info@citylife.se

För ytterligare information:

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/fragor-och-svar/

Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-ochstorningar/
20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset